California – Rich Brian verse (1 hour loop)

“California” by Rich Brian, NIKI, & Warren Hue – out now: Follow Rich Brian Follow NIKI Follow Warren Hue Subscribe to 88rising Follow 88rising 88rising.com