1 comment

  1. Cờ Vàng cứ ngạo nghễ tung bay như thế này tụi bò đỏ ăn nói sao với bọn Tàu đỏ đây.

Leave a comment

Your email address will not be published.