California – Rich Brian verse (1 hour loop)“California” by Rich Brian, NIKI, & Warren Hue – out now:

Follow Rich Brian

Follow NIKI

Follow Warren Hue

Subscribe to 88rising

Follow 88rising

88rising.com